Prispevki

Zakaj je pomembna podnebna vzgoja?

Predstavljajte si, kaj bi lahko storili, če bi se vsi poučili o podnebnih in okoljskih krizah in bi se naučili, kako bi postali nosilci sprememb! Unesco v World’s Largest Lesson, največji svetovni lekciji, in začenja svetovno kampanjo Climate ChangeMakers, v kateri mlade vabijo, naj pojasnijo v stotih besedah, zakaj se jim zdi podnebna vzgoja pomembna.

Več

Poziv k nominacijam za nagrado za vzgojo za trajnostni razvoj

Unesco poziva države k vložitvi nominacij za šesto nagrado Unesca in Japonske za vzgojo za trajnostni razvoj. Namenjena je posameznikom, ustanovam, organizacijam ali drugim, ki so izvedli izjemno inovativne projekte ali programe na področju izobraževanja za trajnostni razvoj, ki trajajo že vsaj 4 leta, izkazujejo pomembne rezultate in ki so ponovljivi in nadgradljivi.

Beri dalje

Proslava ob dnevu človekovih pravic

Društvo za Združene narode za Slovenijo in platforma SLOGA vabimo na proslavo dneva človekovih pravic v petek, 11. decembra 2020, ob 13. uri na spletni platformi Zoom. Beri dalje

75 let organizacije UNESCO

Organizacija UNESCO je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Na ustanovni konferenci se je 37 predstavnikov držav strinjalo, da je intelektualna in moralna solidarnost človeštva zelo pomembno sredstvo za utrditev trajnega miru.

Beri dalje

UNESCO-va “Učeča se mesta” v seriji webinarjev

Mnoga mesta v mreži Učečih se mest (Global Network of Learning Cities) se soočajo s hudimi izzivi zaradi koronavirusa (COVID-19). Eden izmed izzivov je rekordno število otrok in mladostnikov, ki niso v šoli ali na univerzi zaradi karanten, s katerimi želimo upočasniti širjenje virusa. Mreža v okviru UNESCO-vega Inštituta za vseživljenjsko učenje (UNESCO Institute for Lifelong Learning) organizira redne seminarje, namenjene izmenjevanju rešitev, razpravi o ukrepih in delitvi pristopov učenja na daljavo. 
Beri dalje

UNESCO ustanovil Globalno koalicijo za izobraževanje

UNESCO je v sodelovanju z različnimi  mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, organizacijami civilne družbe  in partnerji iz vrst zasebnega sektorja ustanovil Covid-19 Globalno koalicijo za izobraževanje, s katero želi podpreti države pri izvajanju izobraževanja na daljavo, deliti dobre prakse in pomagati pri doseganju otrok in mladih iz ranljivih skupin. Beri dalje

COVID-19: UNESCO sklical seminar o pravičnosti v šolstvu

Za vzgojo otrok, še bolj pa v času učenja na daljavo, ko šolanje poteka virtualno, je potrebna cela vas. Učenje na daljavo postane vključujoče s celovitim pristopom skupnosti in močnejšim partnerstvom: to je bila ena ključnih ugotovitev prvega UNESCO webinarja o odzivu izobraževalcev na COVID-19, ki je 20. marca združil  vladne uradnike, praktike in strokovnjake iz več kot 50 držav. Beri dalje

Nagrada UNESCO in Japonske za izobraževanje za trajnostni razvoj 2019

Objavljen je poziv za nagrado UNESCO in Japonske za izobraževanje za trajnostni razvoj v letu 2019, ki jo skupaj podeljujeta UNESCO in Japonska, namenjeno posameznikom, ustanovam, organizacijam ali drugim, za izjemno inovativne projekte ali programe na področju izobraževanja za trajnostni razvoj.

Beri dalje

Večjezičnost je temelj trajnosti in miru

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco je 21. februarja za dan maternih jezikov razglasila leta 1999. Letošnji sovpada s 70-letnico splošne deklaracije človekovih pravic, ki prevedena v več kot 500 jezikov narekuje, da jezik ni predmet diskriminacije. Ob svetovnem dnevu materinščine Unesco opozarja na vse večjo ogroženost maternega jezika, saj vedno več jezikov izginja. En jezik izgine v povprečju na vsaka dva tedna, z njim pa tudi celotna kulturna in intelektualna dediščina.  Beri dalje

Vloga izobraževanja pri preprečevanju nasilnega ekstremizma

V Evropskem parlamentu je 21. marca potekala konferenca o vlogi izobraževanja pri preprečevanju nasilnega ekstremizma s častno gostjo Irino Bokovo, generalno direktorico UNESCO. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria