UNESCO svetovna konferenca o izobraževanju za trajnostni razvoj, ki je potekala med 17. in 19. majem 2021, se je zaključila s sprejetjem Berlinske deklaracije o izobraževanju za trajnostni razvoj. Pri pisanju deklaracije je aktivno sodelovala tudi Platforma SLOGA – številne pripombe, podane v daljšem usklajevalnem procesu, so pri UNESCO upoštevali in so del končnega dokumenta.

Več kot 70 ministrov in namestnikov ministrov ter 2.800 deležnikov s področij izobraževanja in okolja se je s sprejetjem berlinske deklaracije zavzelo za konkretne ukrepe za preoblikovanje izobraževanja za preživetje našega planeta.

Berlinska deklaracija opisuje vrsto politik za preoblikovanje učenja, zajemajoč poučevanje, učenje, poklicno usposabljanje in vključenost. Poudarja tudi potrebo po izvajanju izobraževanja za trajnostni razvoj s skupnim poudarkom na kognitivnih spretnostih, socialnem in čustvenem učenju ter kompetencah za delovanje.

Sprejetje Berlinske deklaracije bo ustvarilo zagon za izvajanje kažipota ESD for 2030 – okvir za desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj. Vsaka država članica Unesco bo pozvana, naj ustvari mrežo akterjev, ki lahko skupaj uresničijo ambiciozno vizijo izobraževanja.

Pri pisanju deklaracije je aktivno sodelovala tudi Platforma SLOGA, ki je podala vsebinske pripombe sprememb besedila deklaracije s pojasnili pri treh usklajevalnih krogih. Platforma SLOGA z zadovoljstvom ugotavlja, da so bile številne med njimi tudi upoštevane, kar pomeni, da smo uspeli vplivati na politiko na globalni ravni.

Konferenco, ki jo je prek spleta spremljalo več kot 10.000 gledalcev, je organiziral UNESCO v sodelovanju z nemškim zveznim ministrstvom za izobraževanje in raziskave ter nemško komisijo za UNESCO kot svetovalno partnerico.

Berlinska deklaracija o izobraževanju za trajnostni razvoj

 

Pripravila: PV

Foto: Posnetek zaslona Berlinske deklaracije, UNESCO


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »