Bridge 47, katerega partner je tudi Platforma SLOGA, in Center za globalne državljane Ban Ki-moon (Ban Ki-moon Centre for Global Citizens) sta združila moči na UNESCO svetovni konferenci o izobraževanju za trajnostni razvoj, ki je potekala med 17. in 19. majem 2021. Skupni globalni dogodek z naslovom “Transformativno izobraževanje – izvajanje globalnega cilja 4.7 ” je potekalo na virtualni tržnici prvi dan konference. Pri organizaciji in izvedbi dogodka je intenzivno sodelovala tudi Platforma SLOGA.

“Da bi dosegli preobrazbeno vizijo Agende 2030, moramo spremeniti način razmišljanja in delovanja. Ta sprememba zahteva prednostno obravnavo globalnega cilja 4.7, ki poudarja potrebo po transformativnem izobraževanju in dokazuje, kako nam lahko izobraževanje pomaga doseči vse cilje trajnostnega razvoja,« je poudaril Rilli Lappalainen, direktor Fingo in predsednik ter ustanovitelj Bridge 47, ki je bil moderator dogodka skupaj z Moniko Froehler, direktorico Centra za globalne državljane Ban Ki-moon.

Na dogodku smo predstavili, kako si Mission 4.7 in Bridge 47 zavzemata za izvajanje cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja in preučil najboljše prakse na svetovni ravni. Obravnaval je moč transformativnega izobraževanja. Dogodek je pokazal, kako si cilj 4.7 želi zagotoviti, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim tudi z izobraževanjem za trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog, človekove pravice, enakost spolov in globalnim učenjem.

Govornika za Mission 4.7 sta bila Sam Loni, programski direktor mreže ZN za trajnostni razvoj (UN Sustainable Development Solutions Network – SDSN) in direktor Global Schools ter Amanda Abrom, vodja programa Global Schools, SDSN. Jose Roberto Guevara, predsednik Mednarodnega sveta za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education -ICAE) je govoril v imenu Bridge 47.

V sklopu konference sta Bridge 47 in Center za globalne državljane Ban Ki-moon pripravila tudi virtualno stojnico, ki so jo lahko obiskovalci konference obiskali, če so želeli pridobiti še več informacij o aktivnostih in stališčih na področju transformativnega učenja.

Pripravila: PV

Grafika: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »