Prispevki

Puščica. Vir: Pixabay

IPA II: Podpora nacionalnemu centru za razvoj NVO ter oblikovanje inovativnih modelov socialnega podjetništva v Albaniji

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti albanskih civilnodružbenih organizacij in spodbujanju njihovega sodelovanja v procesih oblikovanja politik s podporo nacionalnemu centru za razvoj NVO (sklop 1) ter razvoju inovativnih modelov socialnega podjetništva, ki vključujejo žrtve organiziranega kriminala, družinskega nasilja, hendikepirane osebe ter uporabnike drog in mladoletne prestopnike (sklop 2) v Albaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Albanije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Zahteva se partnerstvo z najmanj enim in največ tremi soprijavitelji, najmanj ena od sodelujočih organizacij mora biti registrirana v Albaniji.

Rok za prijavo: 4. junij 2021

Vir: CNVOS

Vabljeni k izpolnitvi ankete E-zavoda

E-zavod vabi socialna podjetja, nevladne organizacije in družbeno odgovorna podjetja k izpolnitvi ankete v sklopu projekta “ALTRUISTIČNI PODJETNIK”– Trajnostni model podpore socialnemu podjetništvu v državah Srednje Evrope.
Beri dalje

Anketa o socialnem podjetništvu

Društvo Connect, so.p  vas vabi k sodelovanju v raziskavi s področja socialnega podjetništva, ki jo Društvo Connect opravlja skupaj s tujima socialnima podjetjema, in sicer ACT Grupo iz Hrvaške ter Partas iz Dublina. Z raziskavo želijo odkriti ovire in pogoste napake, s katerimi se srečujejo socialna podjetja na ravni EU. 

Beri dalje

Javno naročilo: Spremljanje pobude socialnega podjetništva

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je objavila javno naročilo »Spremljanje pobude socialnega podjetništva: sodelovanje med podjetji socialnega gospodarstva in tradicionalnimi podjetji«. Beri dalje