V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA II je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti albanskih civilnodružbenih organizacij in spodbujanju njihovega sodelovanja v procesih oblikovanja politik s podporo nacionalnemu centru za razvoj NVO (sklop 1) ter razvoju inovativnih modelov socialnega podjetništva, ki vključujejo žrtve organiziranega kriminala, družinskega nasilja, hendikepirane osebe ter uporabnike drog in mladoletne prestopnike (sklop 2) v Albaniji.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Albanije in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II. Zahteva se partnerstvo z najmanj enim in največ tremi soprijavitelji, najmanj ena od sodelujočih organizacij mora biti registrirana v Albaniji.

Rok za prijavo: 4. junij 2021

Vir: CNVOS

Translate »