Prispevki

Primerjalna študija Preobrazbena ekonomija: izzivi in omejitve socialne in solidarnostne ekonomije

V okviru projekta Socialna in solidarnostna ekonomija kot razvojni pristop za trajnost v Evropskem letu za razvoj 2015 in naprej je nastala primerjalna študija Preobrazbena ekonomija: izzivi in omejitve socialne in solidarnostne ekonomije (SSE), ki zadeva 55 regij Evrope in sveta. Beri dalje

Novi priročniki za skupnostne prakse in projekte

Da bi podprli pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov, so Društvo Focus, Umanotera, IPOP in PIC v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili priročnike za postavitev skupnostne sončne elektrarne, organizacijo spremljane poti v šolo (pešbus in bicivlak) in ureditev skupnostnega prostora v soseski. Tri priročnike na specifičnih področjih spremlja splošni priročnik z navodili za izvajanje skupnostnih projektov neodvisno od njihove specifične vsebine.  Beri dalje

Projekcija filma Not Business As Usual in pogovor o etičnem nakupovanju

V Hiši svetov je Društvo Humanitas 8. decembra pripravilo projekcijo filma Posel kot ni običajno (Not Business As Usual). Film govori o potrošništvu in kapitalizmu ter predstavlja etična podjetja in prakse po svetu. Glede na to, da je december čas obdarovanj, je še posebej pomembno, da se zavedamo svojega vpliva, ki ga imamo preko vsakega nakupa, saj z vsakim nakupom podpiramo določene ljudi in načine delovanja. 

Beri dalje

Javno naročilo: Spremljanje pobude socialnega podjetništva

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) je objavila javno naročilo »Spremljanje pobude socialnega podjetništva: sodelovanje med podjetji socialnega gospodarstva in tradicionalnimi podjetji«. Beri dalje

Posvet: Ekonomija onkraj kapitalistične ideologije

V okviru študijskega obiska dveh strokovnjakinj na področju socialne in solidarnostne ekonomije Edlise Barbosa Peixoto in Elisabeth Grimberg iz Brazilije je Mirovni inštitut 9. junija organiziral posvet, na katerem so premišljevali alternativne oblike ekonomije. Beri dalje

Vodnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

V okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri je nastal vodnik po skupnostnih praksah z naslovom Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Beri dalje

Javno naročilo: Izdelava študije za posnetek stanja socialne ekonomije v Sloveniji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javno naročilo za izdelavo študije za posnetek stanja socialne ekonomije v Sloveniji: deležniki in njihovi statusi. Beri dalje

Call for proposals: Reduction of youth unemployment and the setup of co-operatives

Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja je objavil javni razpis, katerega cilj je zmanjševanje brezposelnosti med mladimi s spodbujanjem izobraževalnih institucij k vključevanju podjetniškega izobraževanja, s poudarkom na kooperativah kot podjetniških priložnostih, v izobraževalne programe. Beri dalje