V okviru projekta Socialna in solidarnostna ekonomija kot razvojni pristop za trajnost v Evropskem letu za razvoj 2015 in naprej je nastala primerjalna študija Preobrazbena ekonomija: izzivi in omejitve socialne in solidarnostne ekonomije (SSE), ki zadeva 55 regij Evrope in sveta.

Študija prikazuje globalne soodvisnosti z veliko različnih vidikov, poudarja pa dejstvo, da sta skrajna revščina in slabo okoljsko upravljanje lahko posledica napačnega ali slabega izvajanja evropskih politik, ter išče načine, kako bi evropski državljani neposredno ali posredno vplivali na te politike.

Ponovno je treba evropskim državljanom ponuditi pozitivni model kot je socialna in solidarnostna ekonomija, primeren tako za Globalni jug kot za Evropo, ki jim omogoča, da se zavežejo k aktivnostim za spremembo vedenj, s katerimi bomo dosegli izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj. Posebem poudarek je na nuji po krepitvi državljanskega razumevanja globalnega skupnega dobrega in skupnih izzivov.

Študija je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Več o projektu.  

Translate »