Evropska komisija je 9. decembra 2021 predstavila akcijski načrt za uspešno evropsko socialno ekonomijo. Okrepljena podpora socialni ekonomiji bo po eni strani prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest, po drugi strani pa organizacijam omogočila, da povečajo svoj družbeni učinek po vsej EU.

Organizacije socialne ekonomije so subjekti, ki dajejo prednost socialnim in okoljskim ciljem ter večino svojega dobička ponovno vložijo v organizacijo. Socialna ekonomija vključuje različna podjetja, organizacije in pravne subjekte, kot so socialna podjetja, zadruge, družbe za vzajemno pomoč (posebna vrsta kolektivnega zavarovanja), neprofitna združenja in fundacije. Upravljajo se na participativen način od spodaj navzgor. V Evropi je 2,8 milijona takih subjektov, ki zaposlujejo 13,6 milijona ljudi ter ponujajo rešitve za ključne izzive naših družb.

Komisija je predlagala ukrepanje na področju ustvarjanja pogojev za uspešno socialno ekonomijo, odpiranja priložnosti za ustanavljanje organizacij socialne ekonomije in njihove širitve ter zagotavljanja priznavanja socialne ekonomije in njenega potenciala.

Evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit je pojasnil: »Socialna ekonomija lahko na podlagi močnih lokalnih korenin ponudi inovativne rešitve od spodaj navzgor za številne globalne izzive našega časa, kot so podnebne spremembe, digitalizacija in socialna izključenost.«

Več informacij

Vprašanja in odgovori o akcijskem načrtu za socialno ekonomijo
Informativni pregled o akcijskem načrtu za socialno ekonomijo
Sporočilo o akcijskem načrtu za socialno ekonomijo
Delovni dokument služb Komisije, priložen akcijskemu načrtu za socialno ekonomijo
Delovni dokument služb Komisije o prehodu in povezana anketa EU
Spletišče o akcijskem načrtu za socialno ekonomijo
Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

Pripravila: PV
Foto: Canva

Translate »