Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javno naročilo za izdelavo študije za posnetek stanja socialne ekonomije v Sloveniji: deležniki in njihovi statusi.

Študija mora pokriti naslednje sklope:
1. Analiza sektorja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije.
2. Analiza podpornega okolja.
3. Identifikacija ovir in priprava rešitev za prehod sektorja socialne ekonomije iz projektnega financiranja v trajno dejavnost na trgu.
4. Priprava izhodišč za razvojno strategijo 2016-2025 ter akcijski načrt za leti 2017 in 2018.
5. Izoblikovanje metod in modelov za merjenje in ugotavljanje družbenih učinkov naših socialnih podjetij in organizacij socialne ekonomije in predloga optimalnega modela za slovenski institucionalni kontekst.
6. Opredelitev metodologije samoocenjevanja organizacij in preverba usposobljenosti sektorja socialne ekonomije v Sloveniji.
7. Razvoj kompozitnega kazalnika na področju socialne ekonomije.
8. Oblikovanje terminološkega priročnika, ki bo naslavljal težave z rabo ključnih terminov povezanih s socialnim podjetništvom in socialno ekonomijo.

Več