Konferenca o CDO kot ključnih akterjih v prihodnosti Evrope

Konferenca o CDO kot ključnih akterjih v prihodnosti Evrope

Organizacije civilne družbe se odzivajo na najrazličnejše probleme in opravljajo zelo pomembne socialne, kulturne, državljanske, rekreacijske in gospodarske funkcije. S svojimi različnimi nalogami podpirajo izključene in marginalizirane skupine, zagotavljajo osnovne...
Na FDV o prihodnosti Evropske unije

Na FDV o prihodnosti Evropske unije

V ponedeljek, 3. decembra, sta Center za mednarodne odnose FDV – Fakulteta za družbene vede in TEPSA The Trans European Policy Studies Association organizirala Nacionalno konvencijo o prihodnosti Evropske unije v obliki panelne razprave, h kateri so povabili...
Komisija začenja razmislek o izkoriščanju globalizacije

Komisija začenja razmislek o izkoriščanju globalizacije

Evropska komisija  je po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope začela tudi razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na njene priložnosti in izzive.  V zvezi z zunanjepolitičnim področjem Komisija poudarja pomen trajnostnega...
Translate »