Evropska komisija  je po predstavitvi bele knjige o prihodnosti Evrope začela tudi razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na njene priložnosti in izzive.

 V zvezi z zunanjepolitičnim področjem Komisija poudarja pomen trajnostnega svetovnega reda, ki bi temeljil na skupnih pravilih in programih. EU bi lahko spodbujala sprejetje novih pravil o enakih konkurenčnih pogojih za odpravo škodljivih in nepoštenih ravnanj, kot so davčne utaje, državne subvencije ali socialni damping. Proti nepoštenim praksam bi lahko pomagali tudi učinkoviti instrumenti trgovinske zaščite in večstransko sodišče za naložbe.

Na domačem prizorišču se Komisija zavzema za zaščito in krepitev vloge državljanov s trdnimi socialnimi politikami ter podporo vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju.

Progresivne davčne politike, naložbe v inovacije in odločne politike na področju socialnega varstva bi lahko pripomogle k bolj pošteni prerazporeditvi bogastva.

Globalizacija je EU zelo koristila, vendar je s seboj prinesla tudi številne izzive. Svetovna trgovina je povečala gospodarsko rast v EU in podprla delovna mesta, a koristi niso samodejne in vsi državljani jih niso enakomerno deležni. Drugod po svetu ne veljajo vselej enaki standardi zaposlovanja, varstva okolja ali varnosti, kar evropskim podjetjem otežuje konkurenčnost ali povzroča celo izgubo delovnih mest. Vendar rešitev ni ne v protekcionizmu ne v politiki nevmešavanja. Komisija meni, da si mora EU v sodelovanju z državami članicami in regijami ter mednarodnimi partnerji prizadevati, da bi se koristi globalizacije bolje porazdelile.

Razmislek o izkoriščanju globalizacije je nadaljevanje bele knjige o prihodnosti Evrope, ki je bila objavljena 1. marca ter predstavlja najpomembnejše izzive in priložnosti za Evropo v prihajajočem desetletju. Bela knjiga je poleg tega začetek procesa, v katerem bodo države EU-27 odločale o prihodnosti svoje Unije. Da bi spodbudila razpravo, bo Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in zainteresiranimi državami članicami gostila vrsto razprav o prihodnosti Evrope v mestih in regijah po vsej Evropi.

Podrobnejše informacije

Translate »