Januarja letos je bil objavljen priročnik z naslovom »How to talk about the societies we want in Europe«, ki so ga pripravile civilnodružbene organizacije in sindikati, ki si prizadevajo za boljše družbe v Evropi: za trajnostno, enako, vključujočo in demokratično Evropo. »Da bi to dosegle_i, moramo najti nove načine, kako govoriti o Evropi, ki si jo želimo.«

»Po Evropi se ljudje srečujejo z vse večjimi neenakostmi, slabšanjem življenjskih standardov, zmanjšanje kupne moči in vse več prekarnega dela, stiske zaradi politik zategovanja pasu, diskriminacije in vplivov podnebnih sprememb in uničevanja okolja. Naše zmožnosti za naslavljanje teh izzivov so odvisne od dominantnih narativ v družbi, ki nam pomagajo razumeti naravo problemov in nas vodijo proti rešitvam. Ob tem, ko ljudje iščejo odgovore, je odsotnost upanja povzročila vznik narativ nacionalizma, sovraštva, ter proti-migracijskih politik in politik varčevalnih ukrepov. Komunikacijske strategije civilne družbe se prepogosto ukvarjajo predvsem s potrebo po prepričevanju ljudi, kako resna je situacija. To je pomembno, vendar morajo naše zgodbe ljudem dajati tudi upanje. Brez upanja za prihodnost nimamo veliko možnosti graditi družb, ki jih potrebujemo za zmanjšanje neenakosti, konec diskriminacije, konec uničevanja našega okolja in soočanje z ostalimi velikimi izzivi, ki nas čakajo.«

Avtorice_ji priročnika želijo iskati načine, kako govoriti o družbi ki: dosežejo širše množice in vključijo ljudi, ki še ne razmišljajo kritično o Evropi, ki si jo želijo; ljudem omogočiti, da čutijo več upanja; odpirati pogovore in pomagati ljudem, da z njimi nadaljujejo; so uporabni za raznolike civilnodružbene organizacije, sindikate in druge, ki delajo za različne cilje v evropskih državah.

Priročnik je objavila organizacija Friends of the Earth Europe je s podporo konfederacije CONCORD, Fair Trade Advocacy Office, evropske konfederacije sindikatov  European Trade Union Confederation, Evropskega ženskega lobija, Evropskega foruma mladih, RIPESS EU—Solidarity Economy Europe in WeMove.eu, ter ob pomoči raziskovalnega centra Public Interest Research Centre. Priročnik je končni rezultat 6-mesečnega procesa, ki je vključeval anketo, analizo, enodnevno delavnico za predstavnike_ce organizacij s področja migracij, mladine, okolja, družbene pravičnosti, razvoja in solidarnostne ekonomije, testiranje idej v fokusnih skupinah v 5 različnih državah (Avstrija, Hrvaška, Danska, Francija, Poljska) in pripravo priročnika na podlagi zaključkov.

Priročnik v angleščini lahko najdete tukaj.

Translate »