Organizacije civilne družbe se odzivajo na najrazličnejše probleme in opravljajo zelo pomembne socialne, kulturne, državljanske, rekreacijske in gospodarske funkcije. S svojimi različnimi nalogami podpirajo izključene in marginalizirane skupine, zagotavljajo osnovne storitve ter prispevajo k socialni koheziji in varovanju demokratičnega življenja. V Evropi je približno vsak peti Evropejec tako ali drugače vključen v društveno življenje.

Kljub temu je družbena in državljanska vrednost tega sektorja pogosto zanemarjena in vprašljiva. Veliko skrb vzbuja dejstvo, da vlade v več državah, včasih pod pretvezo krize covida-19, omejujejo javne in finančne svoboščine organizacij civilne družbe.

EESC – European Economic and Social Committee in EESC Diversity Europe Group organizira v petek, 5.novembra, med 9.30 in 17.00, konferenco z naslovom Civil Society Organisations: Key Actors for the Future of Europe, Civilnodružbene organizacije: ključni akterji v prihodnosti Evrope

S to konferenco želijo opozoriti na ta razvoj dogodkov in zagotoviti forum za pregled stanja organizacij civilne družbe v Evropi v sodelovanju s predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo na terenu, in njihovih evropskih krovnih organizacij.

Na dogodku bodo sodelovali govorniki na visoki ravni in predstavniki organizacij civilne družbe, ki delujejo v različnih državah članicah. Panelisti bodo razpravljali o:

  • vrednosti, ki jo te organizacije ustvarjajo za evropske demokracije
  • izzivih in ovirah, s katerimi se soočajo pri varstvu temeljnih pravic in državljanskega prostora, na podlagi prvih ugotovitev nove študije EESO o posledicah pandemije covida-19 za temeljne pravice in državljanski prostor
  • izkušnjah s civilnim dialogom na nacionalni in evropski ravni,
  • drugih aktualnih izzivih in odzivih civilne družbe v Evropi in
  • stališčih civilnodružbenih organizacij o procesu konference o prihodnosti Evrope in prihodnjih ukrepih za krepitev organizirane civilne družbe in demokracije.

Prijavite se do 2. novembra TU.

Na dan dogodka bo prenos brez registracije na voljo na spletni strani EESO. Del konference bo v živo predvajan na FB.

Translate »