Prispevki

Objavljeno poročilo o uradni razvojni pomoči Slovenije v letu 2018

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, ki ugotavlja, da ostaja raven deleža bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč nespremenjena oz. da smo priča stagnaciji. Obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije je v letu 2018 tako znašal 70,76 milijona evrov ali 0,16 odstotka BND. Cilj oz. mednarodna zaveza Slovenije iz leta 2005 je, da bomo za uradno razvojno pomoč namenili 0,33 odstotka BND. Zavezo moramo izpolniti do leta 2030.

Beri dalje

MZZ objavil javni poziv zainteresiranim evalvatorjem za izkaz interesa za evalvacijo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja

MZZ je objavil javni poziv zainteresiranim evalvatorjem za izkaz interesa za evalvacijo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja. Evalvirana bosta dva projekta v Podsaharski Afriki. Zainteresirani lahko svoj interes izrazijo do 24. januarja 2020.

Beri dalje

Objavljeni rezultati razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022

Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo rezultate razpisa za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022, na katerem je bilo izbranih sedmem projektov v skupni vrednosti do 1.158.000 EUR. Med izbranimi so tudi projekti naših članic, Foruma za enakopraven razvoj Fer, Slovenske Karitas, združenja EPeKa in društva PiNA, ki jim čestitamo!

Beri dalje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja NVO za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči

Z 11. 5. 2019 je začel veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Beri dalje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve RS sporoča, da je na spletni strani objavilo osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Zbirajo predloge k osnutku. Beri dalje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov NVO za status v javnem interesu MRS

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za zunanje zadeve RS objavilo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Sprejemajo pripombe. Beri dalje

Vlada sprejela predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

Vlada Republike Slovenije je na seji 15. 2. 2018 sprejela predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. Pri nastajanju je s pripombami in predlogi sodelovala tudi platforma SLOGA. Beri dalje

Ponovno posvetovanje MZZ z NVO glede Zakona o MRS in HP – ZMRSHP

V četrtek, 11. 1. 2018 je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekalo posvetovanjeministrstva z nevladnimi organizacijami o  dopolnitvah osnutka Zakona o MRS in HP – ZMRSHP. Posvetovanje je bilo opravljeno na podlagi zaveze državnega sekretarja Andreja Logarja na septembrskem srečanju z NVO. Beri dalje

Objavljen predlog Uredbe o izvajanju zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve je danes objavilo predlog Uredbe o izvajanju zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Predlog uredbe vsebuje osem členov z obrazložitvijo. MZZ s tem odpira javno razpravo, ki bo potekala od 10. marca do 10. aprila 2017. Beri dalje

Naslednji koraki priprave resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju za obdobje do leta 2030

Zaradi odsotnosti oz. zadržanosti članov Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje (MRS) pri zunanjem ministrstvu, je prišlo do prestavitve načrtovane decembrske seje v januar 2017.  S tem se je zamaknil tudi čas obravnave resolucije v Državnem zboru Republike Slovenije. Beri dalje