Z 11. 5. 2019 je začel veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so:

  • izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, kot izhaja iz Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
  • izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki se financirajo iz drugih, javnih ali zasebnih, virov,
  • prispevek in sodelovanje v mednarodni skupnosti (v mednarodnih in regionalnih organizacijah in pobudah) in v Republiki Sloveniji na podlagi izhodišč, načel in prednostnih nalog, kot so opredeljeni v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči,
  • spodbujanje, promocija in učinkovito izvajanje koordiniranega odziva na nujne potrebe v tujini po naravnih oziroma drugih nesrečah,
  • promocija delovanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter aktivno sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za mednarodno razvojno sodelovanje pri teh dejavnostih,
  • spodbujanje razumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v javnosti, tudi v okviru globalnega učenja ali globalnega prostovoljstva,
  • periodično objavljanje strokovnih člankov, kot tudi drugih avdio in video materialov v tiskani ali spletni obliki, izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči,
  • dopolnjevanje in razvijanje vsebin ali izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj ali predavanj, povezanih z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo, ki omogočajo pridobitev strokovnih znanj za posameznike,
  • prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Besedilo je objavljeno v Uradnem listu.

Translate »