Ministrstvo za zunanje zadeve RS sporoča, da je na spletni strani objavilo osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Zbirajo predloge k osnutku.

Vaše predloge k osnutku lahko posredujete do 27. 8. 2018 na gp.mzz@gov.si.

Translate »