V četrtek, 11. 1. 2018 je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekalo posvetovanjeministrstva z nevladnimi organizacijami o  dopolnitvah osnutka Zakona o MRS in HP – ZMRSHP. Posvetovanje je bilo opravljeno na podlagi zaveze državnega sekretarja Andreja Logarja na septembrskem srečanju z NVO.

Na posvetovanje so bile povabljene samo organizacije in posamezniki, ki so v okviru lanskega posvetovanja oddali predloge sprememb in dopolnitev osnutka ZMRSHP (ga. Jasna Djordjevič, SLOGA, CNVOS in FER). Na sestanku smo predstavniki NVO ponovno izpostavili veliko potrebo po dopolnitvah ZMRS glede jasnejše vloge strokovnega sveta, glede opredelitve »letnih« razpisov MZZ za financiranje projektov NVO na prioritetnih področjih MRS, glede možnosti podelitve statusa delovanja NVO v javnem interesu, itd. Še posebej smo opozorili na previdnost pri uvajanju novih oblik sodelovanja pri izvajanja MRS in HP, predvsem oblikovanja strateških partnerstev.

Predstavniki MZZ so med izmenjavo mnenj pokazali precej naklonjenosti za vključitev nekaterih predlogov NVO v nadgrajeno različico osnutka Zakona, za katerega si bodo prizadevali, da bi bil sprejet še pred letošnjimi volitvami. V imenu platforma SLOGA smo poudarili pomen posvetovanja za vse dejavnosti na našem področju in zagotovili natančno spremljanje procesa končnega oblikovanja in sprejemanja novega Zakona o MRS in HP.

Za več informacij o posvetu se lahko obrnete na platformo SLOGA.

Translate »