Vlada Republike Slovenije je na seji 15. 2. 2018 sprejela predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. Pri nastajanju je s pripombami in predlogi sodelovala tudi platforma SLOGA.

Ministrstvo za zunanje zadeve si želi, da bi bil zakon v Državem zboru sprejet še v tem mandatu in tako nadomestil obstoječega iz l. 2006, ki ne odgovarja dejanskemu stanju in aktualnim okoliščinam izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Predlog zakona je prestal več medresorskih usklajevanj, javno obravnavo (od 21. decembra 2016 do 22. februarja 2017) in več dodatnih usklajevanj z izvajalci MRS v RS.

Translate »