Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, ki ugotavlja, da ostaja raven deleža bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč nespremenjena oz. da smo priča stagnaciji. Obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije je v letu 2018 tako znašal 70,76 milijona evrov ali 0,16 odstotka BND. Cilj oz. mednarodna zaveza Slovenije iz leta 2005 je, da bomo za uradno razvojno pomoč namenili 0,33 odstotka BND. Zavezo moramo izpolniti do leta 2030.

Slovenija je v letu 2018 ostala osredotočena predvsem v regijo Zahodnega Balkana. Leto 2018 je bilo pomembno tudi zaradi sprejema ključnih odločitev za preoblikovanje načrtovanja, spremljanja in vrednotenja izvajanja razvojnega sodelovanja – s sprejemom novega zakona, izvedbene uredbe in strategije do leta 2030.

Poročilo daje celovito podobo slovenske uradne razvojne pomoči. Za multilateralno, večstransko razvojno pomoč je Slovenija preko Evropske unije, sistema Organizacije združenih narodov in Skupine Svetovne banke namenila 65 odstotkov pomoči. Za bilateralno, dvostransko pomoč je  namenila 35 odstotkov pomoči.

Kot izpostavlja poročilo, je Slovenija za razvojno pomoč v ožjem pomenu namenila 19,29 milijonov evrov, 2,38 milijona evrov ali 9 odstotkov je namenila za humanitarno in postkonfliktno pomoč, 3,14 milijona evrov ali 13 odstotkov pa tvorijo administrativni stroški. Zgovorni so podatki o deležih za posamične vsebine: 39 odstotkov ali ca. 9,67 milijonov evrov so oprostitve šolnin, za projekte – skupno 41 – v partnerskih državah smo namenili 19 odstotkov ali ca. 4,71 milijonov evrov. Pozdraviti gre povečanje na slednji postavki za 30 odstotkov glede na leto 2017. 11 odstotkov ali ca. 2,73 milijonov evrov je bilo namenjenih sredstev za namenske prispevke mednarodnim organizacijam.

Obseg dvostranske humanitarne pomoči je v letu 2018 znašal ca. 2,4 milijona evrov, od tega 11 odstotkov za preventivne dejavnosti in nujni pomoči, kar je v celoti potekalo v obliki namenskih prispevkov mednarodnim organizacijam.

Poročilo je objavljeno na spletni strani MZZ.

Translate »