COMANITY – nov program za mladino in družbeno vključevanje

COMANITY – nov program za mladino in družbeno vključevanje

Platforma za vseživljensko učenje (Lifelong Learning Platform) je dve leti sodelovala z 8 organizacijami (univerza, raziskovalni centri, občina, zadruga, nevladne organizacije) iz celotne Evropske unije in razvila COMANITY, nov vključujoč program za mladinske delavce...
Translate »