Slovenska filantropija je objavila razpis za mladinskega delavca_ko za delo z mladimi begunci in prosilci za mednarodno zaščito v Ljubljani, v obsegu okrog 60 ur na mesec. Rok za prijave je četrtek, 21. marec 2019.

»Naloga mladinskega delavca bo delo z mladimi migranti, povezovanje s slovenskimi sovrstniki, načrtovanje in organiziranje različnih aktivnosti (med tednom v popoldanskem času, občasno ob sobotah), ki bodo osnovane na interesu in potrebah ciljne skupine, pomoč pri delu s prostovoljci. Mladi migranti prihajajo iz različnih držav in med seboj niso vsi povezani, ravno tako je potrebno še oblikovati skupino mladih, ki živijo na Viču.

Pričakovana znanja in druge kompetence:

  • poznavanje metod mladinskega dela;
  • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika;
  • izkušnje s povezovanjem z drugimi organizacijami;
  • samostojno organiziranje aktivnosti;
  • poznavanje priložnosti za mlade v Ljubljani in Sloveniji;
  • medkulturne kompetence;
  • poznavanje pristopov uličnega mladinskega dela;
  • smisel in veselje za delo z lesom (znanje uporabe orodja hobby programa) in druge rokodelske dejavnosti, popravljanja koles.«

Več informacij in navodila za prijavo najdete tukaj.

Translate »