“Društvo Amnesty International Slovenije išče pomoč pri izvedbi programa učenja človekovih pravic. Pomemben del slovenske Amnesty International je Šola človekovih pravic, v kateri različne ciljne skupine izobražujemo o človekovih pravicah in zanje pripravljamo izobraževalna gradiva. Velik del izobraževanja mladih predstavljajo delavnice o človekovih pravicah.” Rok za prijave je 24. 11. 2019.

“Delo bo obsegalo:

– sodelovanje pri izvedbi delavnic,
– pomoč pri različnih logističnih opravilih (vnašanje informacij v elektronsko bazo, urejanje izobraževalnih gradiv ipd.).

Prijavitelji in prijaviteljice morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– poznavanje teorije človekovih pravic,

– vsaj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve bolonjske stopnje, s področja izobraževanja, socialnega dela ali družbenih ved,

– izkušnje z mladinskim delom ali izobraževanjem,

– nekaznovanost,

– vozniško dovoljenje kategorije B in lastno prevozno sredstvo,

– osnovne veščine dela z računalnikom in pisarniškimi programi.

Od prijavljenih kandidatk in kandidatov poleg izpolnjevanja zahtevanih pogojev pričakujemo tudi visoko stopnjo motiviranosti za delo z mladimi, funkcionalno pismenost, organizacijske sposobnosti ter zmožnosti timskega in samostojnega dela.

Delo se opravlja po dogovoru približno nekajkrat na mesec v različnih terminih, ki so v naprej usklajeni s predstavnikom AIS.

Prijavo pošljite izključno v elektronski obliki na sola@amnesty.si do vključno 24. 11. 2019. Prijava naj vključuje življenjepis ter kratko motivacijsko pismo, v katerem pojasnite, zakaj ste primerni za predvidene delovne zadolžitve. Dokazila o izobrazbi, nekaznovanosti in vozniškem dovoljenju bo treba posredovati šele v drugi fazi oz. v ožjem izboru.”

Vir: Amnesty Slovenije

Translate »