Partnerstvo EU-Svet Evrope za področje mladine je objavilo publikacijo Med negotovostjo in upanjem (»Between insecurity and hope: reflections on youth work with young refugees«), ki predstavlja dobre prakse, refleksije in raziskave s področja mladinskega dela z mladimi begunkami_ci iz različnih držav in kontekstov.

Kot poroča mlad.si je situacija mladih begunk_cev v Evropi zelo pomembna tema, ko govorimo o demokraciji, socialni koheziji in raznolikosti. Poleg drugih sektorjev, s katerimi se te osebe srečujejo, jim tudi mladinsko delo lahko ponudi prostor za vključevanje, spoznavanje nove realnosti in uresničevanje lastnih pobud.

»Leta 2016 je EU v sodelovanju s Svetom Evrope priznala vključevanje, sodelovanje mladih beguncev in njihove pravice kot horizontalno vsebino v svojem programu in začela podrobnejše raziskovati položaj mladih beguncev in vloge, ki jo mladinsko delo lahko odigra v njihovem življenju. Partnerstvo EU-Svet Evrope je sprožilo vrsto raziskovalnih pobud in organiziranih delavnic o vključevanju mladih beguncev in njihovem sodelovanju v vsakdanjem življenju.

Pri tem je posebno pozornost namenilo vlogi in potencialom mladinskega dela. Vključena je bila široka paleta deležnikov, od politikov, strokovnjakov, nevladnih organizacij in mladinskih aktivistov z namenom pridobiti vpogled v različne razsežnosti dela z mladimi begunci.

Mladinsko delo je pomemben dejavnik v medsektorski koordinaciji med različnimi službami in uradi, sodelujočimi pri vključevanju mladih beguncev. Pokazalo se je, da mladinski delavci sami potrebujejo specifično pomoč pri svojem soočanju s kompleksnimi situacijami, ki jih delo z begunci zahteva; s tematskimi vpogledi v medkulturno učenje, mentalno zdravje in travme, vključevanje mladih žensk in dostopom dostopanjem do družbenih pravic.« (mlad.si)

Kot rezultat izvedenske skupine za mladinsko delo z mladimi begunci , ki je imela nalogo razviti priporočila in dobre prakse, je nastala publikacija Med negotovostjo in upanjem, ki je na voljo tukaj.

Tanya Basaarab, ena izmed urednic je v predgovoru zapisala: »Mladinsko delo lahko ponudi prostor mladim beguncem, da se lahko izrazijo in sodelujejo v družbi. Ker je za njih prostor, kjer lahko izrazijo svoje ideje, skrbi in prizadevanja, je lahko tudi prostor za odkrivanje in spoštovanje vrednosti, ki jo mladi begunci družbi prinašajo.«

Translate »