Platforma za vseživljensko učenje (Lifelong Learning Platform) je dve leti sodelovala z 8 organizacijami (univerza, raziskovalni centri, občina, zadruga, nevladne organizacije) iz celotne Evropske unije in razvila COMANITY, nov vključujoč program za mladinske delavce in mlade osebe. Ker se projekt zaključuje in ker je bil tako uspešen, mu želijo dati zapuščino in objavljajo poziv za vse, ki jih zanima sodelovanje.

COMANITY je edinstven program za mladinske delavce in prostovoljce, ki delajo z mladimi osebami, potisnjenimi na rob, in ki želijo izboljšati svoje kompentence pri krepitvi vloge mladih v njihovi skupnosti.

COMANITY vključuje: okvir kompetenc, ki določa veščine, ki jih morajo razviti, da najbolje izpolnijo svojo vlogo; program uposabljanja, kjer se učijo o kompetencah; orodje za samoocenjevanje, s katerim ocenjujejo kompetence; spletni prostor “COMANITY HUB”; in participativne akcijsko-raziskovalne metodologije za izvajanje in vrednotenje programa.

K sodelovanju pozivajo predvsem mladinske organizacije (strokovnjake, mladinske delavce in prostovoljce), odprt pa je tudi za širši krog deležnikov, tj. socialnih delavcev, javnih uslužbencev, delavcev v drugih nevladnih organizacij.

Prijavite se z izpolnitvijo Google obrazca in v nekaj tednih vam bodo odgovorili.

Translate »