Prispevki

Platforma SLOGA tudi 2018 na Političnem forumu ZN na visoki ravni

Med 9. in 18. julijem 2018 je na sedežu Združenih narodov potekal Politični forum ZN na visoki ravni (HLPF), katerega namen je spremljanje doseganja ciljev iz Agende 2030 za trajnostni razvoj. Slednja spremlja tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR), s posebnim fokusom na naslednje CTR: 6, 7, 11, 12, 15 in 17. Tudi letos se je foruma udeležil predstavnik platforme SLOGA. Beri dalje

Za trajnostni razvoj ključna krepitev civilne družbe

Ob robu letošnjega političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), med 11. in 20. julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku, je potekala vrsta srečanj, diskusij in predstavitev civilnodružbenih organizacij. Vrsto srečanj je izvedel tudi Mednarodni forum nacionalnih NVO platform (IFP/FIP), med 64 članicami je tudi platforma SLOGA. Beri dalje

Nauki prostovoljnega poročanja držav o doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Letošnji politični forum za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), ki je potekal med 11. in 20. julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku je postregel s predstavitvami 43-tih držav o njihovih prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Forum ima glavno vlogo pri nadzoru vseh postopkov spremljanja in pregledov izvajanja na svetovni ravni. Ima tudi nalogo, da, med drugim, zagotovi politično vodstvo, smernice in priporočila za nadaljnje ukrepanje, da se zagotovi doslednost in skladnost politik trajnostnega razvoja. Beri dalje

Skladnost politik in opolnomočena civilna družba za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja

Slovenija je 19. julija 2017 na Političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni v New Yorku (ZDA) predstavila nacionalni pregled o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja. V slovenski delegaciji, ki jo je vodila ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, je sodeloval tudi predstavnik platforme SLOGA Albin Keuc, ki je poudaril pomen stalnega spremljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj. Beri dalje

Akcija za trajnostni razvoj

V Združenih narodih države, nevladne organizacije in ključni deležniki o izvajanju Agende 2030 na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. Soodvisnost sveta je soočena z izzivi podnebnih sprememb, revščine in lakote, množičnih migracij, krepitvi neenakosti in nepravičnosti na globalni ravni. Hkrati se države in civilna družba odzivajo s celo vrsto ukrepov, od preprečevanja do socialnih inovacij.
Beri dalje

Slovenija kot odgovoren globalni državljan

Malo manj kot dve leti po podpisu Agende 2030 za trajnostni razvoj, globalnega dogovora o skupnih ciljih trajnostnega razvoja o ukrepih za izkoreninjenje revščine in lakote ter ohranitev planeta, je Republika Slovenija danes objavila posebno, prostovoljno Poročilo Republike Slovenije o izvajanju Agende 2030 za obravnavo v Združenih narodih. 

V poročilu se je Vlada Republike Slovenije javno zavezala, da bo:

1. izpolnila mandat, da oblikuje novo razvojno strategijo države, ki bo vključevala cilje trajnostnega razvoja iz Agende 2030,
2. gradila na celovitem pristopu, saj je le to edini način, kako izpolniti cilje trajnostnega razvoja doma in na globalni ravni,
3. vzpostavila stalen koordinacijski mehanizem na ravni Vlade, ki bo skrbela za skladnost politik z načeli Agende 2030,
4. ustvarila lastništvo nad prizadevanji za oblikovanje ter izvajanje Strategije razvoja Slovenije in
5. gradila partnerstva med vsemi deležniki ter krepila mehanizme za sodelovanje s ciljem izpolnitve ciljev trajnostnega razvoja.

Poročilo vsebuje celovit pregled trenutnega izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, kratko poglavje je namenjeno mednarodnemu razvojnemu sodelovanju kot instrumentu izvajanja Vlade na globalni ravni. Pri tem so še posebej izpostavili, da bo uradna razvojna pomoč v 2016 dosegla višino 80 milijonov USD oziroma 0,18 % bruto nacionalnega dohodka, da se je uradna razvojna pomoč povečala za 26 % v primerjavi z letom 2015, da se je povečala tudi večstranska razvojna pomoč za 32 % v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi povečanih prispevkov evropskemu proračunu in drugim mednarodnim akterjem. Bilateralna razvojna pomoč je narasla za 18 % in je v letu 2016 dosegla 29 milijonov USD, od česar je bilo 2,3 milijone USD namenjenih humanitarni pomoči.

Poročilo v nadaljevanju po vseh sedemnajstih ciljih trajnostnega razvoja poda oceno stanja v državi. V prihodnjih dneh bo dobra priložnost za pregled in oceno poročila s strani civilnodružbenih organizacij, ki delujemo na področju trajnostnega razvoja. Prav tako bo poročilo izpostavljeno javni pozornosti na letošnjem Političnem forumu na visoki ravni v Združenih narodih (17. – 19. julij 2017). Zato več o tem v prihodnjih dneh.

Več o prostovoljnih nacionalnih pregledih

Beri dalje