Malo manj kot dve leti po podpisu Agende 2030 za trajnostni razvoj, globalnega dogovora o skupnih ciljih trajnostnega razvoja o ukrepih za izkoreninjenje revščine in lakote ter ohranitev planeta, je Republika Slovenija danes objavila posebno, prostovoljno Poročilo Republike Slovenije o izvajanju Agende 2030 za obravnavo v Združenih narodih. 

V poročilu se je Vlada Republike Slovenije javno zavezala, da bo:

1. izpolnila mandat, da oblikuje novo razvojno strategijo države, ki bo vključevala cilje trajnostnega razvoja iz Agende 2030,
2. gradila na celovitem pristopu, saj je le to edini način, kako izpolniti cilje trajnostnega razvoja doma in na globalni ravni,
3. vzpostavila stalen koordinacijski mehanizem na ravni Vlade, ki bo skrbela za skladnost politik z načeli Agende 2030,
4. ustvarila lastništvo nad prizadevanji za oblikovanje ter izvajanje Strategije razvoja Slovenije in
5. gradila partnerstva med vsemi deležniki ter krepila mehanizme za sodelovanje s ciljem izpolnitve ciljev trajnostnega razvoja.

Poročilo vsebuje celovit pregled trenutnega izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, kratko poglavje je namenjeno mednarodnemu razvojnemu sodelovanju kot instrumentu izvajanja Vlade na globalni ravni. Pri tem so še posebej izpostavili, da bo uradna razvojna pomoč v 2016 dosegla višino 80 milijonov USD oziroma 0,18 % bruto nacionalnega dohodka, da se je uradna razvojna pomoč povečala za 26 % v primerjavi z letom 2015, da se je povečala tudi večstranska razvojna pomoč za 32 % v primerjavi z letom 2015 predvsem zaradi povečanih prispevkov evropskemu proračunu in drugim mednarodnim akterjem. Bilateralna razvojna pomoč je narasla za 18 % in je v letu 2016 dosegla 29 milijonov USD, od česar je bilo 2,3 milijone USD namenjenih humanitarni pomoči.

Poročilo v nadaljevanju po vseh sedemnajstih ciljih trajnostnega razvoja poda oceno stanja v državi. V prihodnjih dneh bo dobra priložnost za pregled in oceno poročila s strani civilnodružbenih organizacij, ki delujemo na področju trajnostnega razvoja. Prav tako bo poročilo izpostavljeno javni pozornosti na letošnjem Političnem forumu na visoki ravni v Združenih narodih (17. – 19. julij 2017). Zato več o tem v prihodnjih dneh.

Več o prostovoljnih nacionalnih pregledih

Translate »