V Združenih narodih države, nevladne organizacije in ključni deležniki o izvajanju Agende 2030 na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. Soodvisnost sveta je soočena z izzivi podnebnih sprememb, revščine in lakote, množičnih migracij, krepitvi neenakosti in nepravičnosti na globalni ravni. Hkrati se države in civilna družba odzivajo s celo vrsto ukrepov, od preprečevanja do socialnih inovacij.

Te dni se je začel Politični forum na visoki ravni (High Level Political Forum, HLPF) v okviru Organizacije združenih narodov (OZN). Gre za reden dogodek na najvišji ravni, kjer države poročajo, ocenjujejo in primerjajo, kako vestno izpolnjujejo zaveze iz Agende 2030, globalnega programa za preoblikovanje sveta na bolje.

Letošnje srečanje foruma je za Slovenijo še posebej pomembno, ker bo 19. julija 2017 na njem predstavljen prostovoljni nacionalni pregled (Voluntary National Review, VNR). Pregled vsebuje oceno uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in tudi opis prizadevanj za njihovo doseganje na globalni ravni s strani naših institucij. Pregled je pomemben tudi s stališča prihodnjega spremljanja, presojanja in vrednotenja slovenskega prispevka k izvajanju Agende 2030. Postavlja namreč oceno doseženega, kar bo v prihodnje omogočilo primerjanje doseženega.

Na ministrskem delu, ki bo potekal med 17. in 19. julijem, bo slovenska delegacija predstavila temeljne poudarke iz prostovoljnega pregleda. Kot vemo, se je Vlada RS na mednarodni ravni zavezala, da bo Strategija razvoja Slovenije, ki pravkar nastaja, v celoti uresničevala vsebine iz Agende 2030.

Albin Keuc (Platforma SLOGA) bo kot član uradne delegacije na plenarnem zasedanju spregovoril nekaj beseda s poudarkom na nujnosti izgradnje instrumentov zagotavljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj na nacionalni ravni. Med drugim se bo udeležil srečanj globalnih pobud (Action for Sustainable Development, IFP-FIP, Together 2030, The Transparency, Accountability and Participation (TAP) Network), srečanja Partnerstva za skladnost politik za trajnostni razvoj v okviru organizacije OECD ter še nekaterih dogodkov na teme ciljev trajnostnega razvoja in pravičnosti, programskega načrtovanja na ravni civilne družbe, vlogi zasebnega sektorja, teži partnerstev za uresničevanje Agende 2030.

Povzetek in celoten pregled uresničevanje Agende 2030 v Sloveniji

Kratek opis pregleda oz. poročila smo že objavili na spletni strani platforme SLOGA.hlpf_infographic

Translate »