Slovenija je 19. julija 2017 na Političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni v New Yorku (ZDA) predstavila nacionalni pregled o izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja. V slovenski delegaciji, ki jo je vodila ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, je sodeloval tudi predstavnik platforme SLOGA Albin Keuc, ki je poudaril pomen stalnega spremljanja skladnosti politik za trajnostni razvoj.

»Čeprav se zdi pot Slovenije proti trajnostnemu razvoju izjemna, Slovenija lahko in bi morala storiti več. Pripravljenost vlade mora biti podprta z močnim spremljanjem, vrednotenjem in javnim nadzorom,« je poudaril Keuc. Poleg skladnosti politik za razvoj je med elementi, nujnimi za učinkovito izvajanje ciljev trajnostnega razvoja v državi in krepitev vloge Slovenije v globalni solidarnosti, izpostavil še opolnomočenje civilne družbe, saj gre »pri učinkovitem uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja še bolj za vizijo in vodstvo, ki ga soustvarjajo ter podpirajo aktivni državljani,« in teritorialni pristop k lokalnemu razvoju. Pozval je k spodbujanju »nove oblike aktivnega državljanstva«, ki vključuje civilno družbo in lokalne deležnike, da učinkovito naslovimo hitro naraščajoče neenakosti z učinkovitejšo lokalizacijo ciljev trajnostnega razvoja.

Razvojne nevladne organizacije državo pozivajo k vzpostavitvi mehanizma ocenjevanja skladnosti politik za trajnostni razvoj, ki bo, skladno s premiso Agende 2030 za trajnostni razvoj, odprt, vključujoč in participativen. Krepiti je potrebno medsektorsko sodelovanje, vključno s krepitvijo zmogljivosti akterjev oz. deležnikov, ki niso tradicionalno vključeni v tematike trajnostnega razvoja in skladnosti politik za trajnostni razvoj. Agenda 2030 namreč predvideva izvajanje ciljev trajnostnega razvoja v partnerskem sodelovanju. Na nacionalni ravni umanjka forum/posvetovalno telo, ki bi združeval različne deležnike in podpiral vladno odločanje na področju trajnostnega razvoja. Forum za sodelovanje vseh osrednjih skupin trajnostnega razvoja (ženske, otroci in mladi, avtohtona ljudstva, nevladne organizacije, lokalne oblasti, delavci ter sindikati, podjetniški in industrijski sektor, znanstvena ter tehnološka skupnost in kmetovalci) bi pripomogel k lokalizaciji ter lastništvu nad cilji trajnostnega razvoja. Partnerstva več različnih deležnikov in medsektorsko sodelovanje so ključni za doseganje ciljev trajnostnega razvoja ter zagotovitev, da Agenda 2030 postane resničnost za vsakega posameznika, brez da bi koga pustili zadaj.

Slovenija je ena izmed 44 držav članic Organizacije združenih narodov, ki je predstavila poročilo o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Na predstavitvi poročila so poleg ministrice in direktorja platforme SLOGA sodelovali poslanec Državnega zbora Kamal Izidor Shaker, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, Sabina Stadler ter slovenska mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov Sabina Carli kot predstavnica mladih.

Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Kratek povzetek
Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo – Celotno poročilo

Translate »