Ob robu letošnjega političnega foruma za trajnostni razvoj na visoki ravni (HLPF), med 11. in 20. julijem 2017 v Združenih narodih v New Yorku, je potekala vrsta srečanj, diskusij in predstavitev civilnodružbenih organizacij. Vrsto srečanj je izvedel tudi Mednarodni forum nacionalnih NVO platform (IFP/FIP), med 64 članicami je tudi platforma SLOGA.

IFP je ob tej priložnosti objavil posebno sporočilo s priporočili za vlogi razvoja zmogljivosti civilne družbe za  uspešno izvajanje Agende 2030. Agenda 2030 je nova in globalna družbena pogodba vseh prebivalcev in prebivalk planeta, zapisana v obliki 17 splošnih in 169 konkretnih medsebojno povezanih in neločljivih ciljev trajnostnega razvoja. Prav njihova povezanost in konkretnost sta podložena na predpostavki, da bodo vsi ključni deležniki prevzeli svoj del bremena in tudi po svojih zmožnosti prispevali k uresničevanju ciljev na lokalni, državni in globalni ravni. Civilna družba v vseh svojih oblikah je eden ključnih izvajalcev dejavnosti in storitev, ki prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Agenda 2030 priznava pomembno vlogo civilni družbi, ki potrebuje instrumente in mehanizme za krepitev svojih zmogljivosti.

Tako je IFP s pomočjo svojih članic in v širšem dialogu identificirala vrsto nalog in ukrepov, ki bi morali prispevati krepitvi zmogljivosti nevladnih in vseh drugih oblik civilnodružbenega samoorganiziranja.

K rezultatu usmerjeno delovanje na globalni ravni, če želimo doseči čim boljše učinke za izvajanje Agende 2030, predpostavlja sistematično delovanje. IFP zato predlaga ustanovitev Globalnega sklada za promocijo razvoja zmogljivosti različnih deležnikov izvajanja in spremljanja Agende 2030. K temu dodajajo še potrebo po oblikovanju globalne, vsem dostopne spletne knjižnice s primeri dobrih praks, preizkušenih orodij, pridobljenih izkušenj in veščin. Prav tako so izpostavili še pomen oblikovanja indikatorjev za spremljanje vključenosti in opolnomočenosti civilne družbe.

Podrobno si lahko vsebino predlogov preberete na spletni strani IFP.

Translate »