Prispevki

EDF: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zmanjševanja socialnih neenakosti v Mozambiku

V okviru Evropskega razvojnega sklada je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju ustvarjanja novih delovnih mest in zmanjševanja socialnih neenakosti v Mozambiku.
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz Mozambika, držav članic EU in držav EEA.

Rok za prijavo: 31. marec 2021
Vir: CNVOS

Razpis EIDHR za aktivnosti na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU

V okviru EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU. Na voljo je do 18 milijonov evrov sredstev v različnih sklopih, za projekte, ki bodo trajali od 24 do 48 mesecev. Rok za oddajo prijav je 9. januar 2020.

Beri dalje

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Paraguay

V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis,  katerega glavni namen je krepitev zaupanja in udeležbe v demokratičnih volilnih postopkih ter izboljšanje njihove preglednosti v Paragvaju. Beri dalje

DCI: Aid to Uprooted People Thailand

V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen zagotavljanju osnovnih zdravstvenih in higienskih storitev za mjanmarske begunce, ki bivajo v devetih  begunskih centrih na Tajskem. Beri dalje

ENI: No Lost Generation in Syria – education and resilience for children and youth

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje in zagotavljanje možnosti za izobraževanje ter skrb za psihosocialno dobrobit otrok (sklop 1) in mladostnikov (sklop 2) v Siriji. Beri dalje

IPA: Civil Society Facility Programme – Serbia

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije in integracijskih procesov s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter z vzpostavljanjem vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO. Beri dalje

DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Caribbean Region

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja demokratičnega vodenja in upravljanja, družbenega razvoja ter vključujoče in trajnostne rasti na Barbadosu, Antigvi, Dominiki, Grenadi, Sveti Luciji, Svetemu Vincencu, Svetemu Krištofu in Nevisu. Beri dalje

DCI: Civil Society Organisations and Local Authorities in Development – Comoros

V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij (sklop 1) in lokalnih oblasti (sklop 2) za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja trajnostnega razvoja v Zvezi Komori. Beri dalje

IPA: Civil society countering violent extremism – Albania

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v boju proti radikalizaciji, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, v Albaniji. Beri dalje

IPA: Durable housing solutions and physical infrastructure improvements in Roma settlements – Serbia

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA II je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju položaja Romov na področju bivalnih razmer v Srbiji. Beri dalje