V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen zagotavljanju osnovnih zdravstvenih in higienskih storitev za mjanmarske begunce, ki bivajo v devetih  begunskih centrih na Tajskem.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

V okviru tega razpisa je na voljo 2 554 169 EUR. Podprt bo en projekt v vrednosti od 2 500 000 do 2 554 169 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Več o razpisu

Translate »