V okviru EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovih aktivnostih na področju spodbujanja in zaščite demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin izven EU. Na voljo je do 18 milijonov evrov sredstev v različnih sklopih, za projekte, ki bodo trajali od 24 do 48 mesecev. Rok za oddajo prijav je 9. januar 2020.

Letošnji razpis ima tri sklope:

  • Sklop 1: človekove pravice in gospodarstvo (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki)
  • Sklop 2: boj proti mučenju in drugim oblikam nečloveškega ravnanja (akcije se izvajajo v najmanj razvitih državah in državah z nizkimi in srednjimi dohodki)
  • Sklop 3: demokratično vodenje in upravljanje (aktivnosti se izvajajo v najmanj petnajstih državah izven EU)
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, geografskih omejitev ni, so pa zahteve glede partnerstva z lokalnimi organizacijami iz držav, v katerih se izvaja projekt. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS

Translate »