V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju participatorne demokracije in integracijskih procesov s krepitvijo zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju sodelovanja v procesih oblikovanja politik ter z vzpostavljanjem vzpodbudnega pravnega in finančnega okolja za NVO.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Srbije ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Srbije.

Več o razpisu.

Translate »