V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, katerega glavni cilj je spodbujanje in zagotavljanje možnosti za izobraževanje ter skrb za psihosocialno dobrobit otrok (sklop 1) in mladostnikov (sklop 2) v Siriji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU, držav EEA, držav v razvoju ter držav upravičenk v okviru instrumentov IPA in ENI, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Sirije.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 2,500,000 do 5,000,000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

Več o razpisu.

Translate »