V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis,  katerega glavni namen je krepitev zaupanja in udeležbe v demokratičnih volilnih postopkih ter izboljšanje njihove preglednosti v Paragvaju.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije držav članic EU, Paragvaja ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu

Translate »