Prispevki

Humanitas vabi šole k sodelovanju na projektu “Širimo solidarnost!”

Humanitas je pričel z izvajanjem evropskega projekta “BEST – Build European solidarity today!”, s pomočjo katerega bodo prakso pošiljanja sporočil solidarnosti prenesli tudi v Slovenijo! Cilj projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije, človekovih pravic in analizirati globalne izzive preko fotografske analize in pisanja, zato vabijo k sodelovanju šole.
Beri dalje

Brezplačne delavnice o migracijah za srednje šole

Mirovni inštitut bo do 30. 6. izvedel 10 brezplačnih delavnic v srednjih šolah po Sloveniji z osnovnim ciljem dijake/-inje večplastno informirati o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter jih opolnomočiti za politično odgovorno soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti (pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in lokalnega okolja kot širše v družbi. Beri dalje

Regionalne delavnice o doseganju ciljev trajnostnega razvoja

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira 12 regionalnih delavnic za ključne deležnike trajnostnega razvoja na regionalni in lokalni ravni s ciljem, da ugotovijo ključne izzive, priložnosti in primere dobrih praks trajnostnega razvoja. Delavnice so del procesa priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki ga bo Slovenija predstavila globalni javnosti na zasedanju Organizacije Združenih narodov v New Yorku, julija 2020.

Beri dalje

Usposabljanja za mentorje prostovoljstva

Kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce? Kakšne so novosti v zakonodaji? Kako motivirati in podpreti posameznike, da bodo čim uspešnejši prostovoljci? Kako uspešno delovati med pričakovanji uporabnikov, željami prostovoljcev in zahtevami organizacij? Slovenska filantropija vabi na niz predavanj.
Beri dalje

Delavnice o integraciji migrantov, beguncev in priseljencev v lokalnih skupnostih

Platforma SLOGA je po naročilu in v sodelovanju z Uradom RS (UKOM) za komuniciranje v decembru zaključila izvedbo niza delavnic v lokalnih skupnostih o potrebah in možnostih za integracijo migrantov, beguncev ter priseljencev. Delavnice so bile izvedene v devetih občinah. Te so temeljile na aktivnem sodelovanju udeležencev, konstruktivnem dialogu in soočanju mnenj. Na njih smo ustvarili odprt prostor za pogovor lokalnih mnenjskih voditeljev, stroke in aktivnih državljanov o dosedanjih izkušnjah. Udeležencem smo poskusili pomagati pri skupnem delovanju v kontekstu integracij še naprej. Beri dalje

Projekt Razkrite roke 3 – humani in poslovni uspehi

Človekoljubno in dobrodelno društvo Up sporoča, da z oktobrom 2016 ponovno začenjajo z brezplačnimi delavnicami iz tekstilnega oblikovanja, ustvarjanja video vsebin, trženjskih, prodajnih in socialnih veščin pod vodstvom oblikovalk iz skupine Oloop, Faile Pašić Bišić iz Društva Up, Eve Matjaž iz Kreativnega centra Poligon ter častnima mentorjema Natašo Briški in Lucijo Ćirović – Fato. Beri dalje

Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini

Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas v Bosni in Hercegovini julija 2016 zaključila projekt, v okviru katerega je bilo 1635 otrok deležnih psihosocialne pomoči, 2067 žensk pa usposabljanj, s pomočjo katerih se bodo lažje soočale z vsakodnevnimi težavami in lažje našle zaposlitev. Beri dalje

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria