Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organizira 12 regionalnih delavnic za ključne deležnike trajnostnega razvoja na regionalni in lokalni ravni s ciljem, da ugotovijo ključne izzive, priložnosti in primere dobrih praks trajnostnega razvoja. Delavnice so del procesa priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki ga bo Slovenija predstavila globalni javnosti na zasedanju Organizacije Združenih narodov v New Yorku, julija 2020.

Delavnice bodo na območjih regionalnih razvojnih agencij:

Razvojni center Novo mesto 4. februar 2020
RRA Zeleni kras 5. februar 2020
RRA Gorenjska 11. februar 2020
RRA Zasavje 13. februar 2020
RRA Posavje 18. februar 2020
RRA LUR 5. marec 2020
Razvojna agencija Savinjske regije 10. marec 2020
Mariborska razvojna agencija 12. marec 2020
RRA Koroška 17. marec 2020
Posoški razvojni center 19. marec 2020
Razvojni center Murska Sobota 24. marec 2020
Regionalni razvojni center Koper 26. marec (TBC)

Na izbrano delavnico se lahko prijavite na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi z vprašanji na temo priprave nacionalnega poročila o izvajanju Agende 2030.

Translate »