Mirovni inštitut bo do 30. 6. izvedel 10 brezplačnih delavnic v srednjih šolah po Sloveniji z osnovnim ciljem dijake/-inje večplastno informirati o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter jih opolnomočiti za politično odgovorno soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti (pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in lokalnega okolja kot širše v družbi.

Delavnice generirajo znanje, ki omogoča kritično mišljenje in razumevanje:

– strukturnih vzrokov za migracije, kar vključuje razsvetlitev pojmov kot so: post/neo-kolonialna/imperialna situacija, meta rasizem (rasizem brez ras), neoliberalizem (globalni kapitalizem, vzhod-zahod, sever-jug, center-periferija);

– sodobnega instituta azila, ki sili v (samo)ilegalizacijo prosilca_ke za azil (saj ne omogoča legalnih poti za zaprositev za azil v lastni državi in predpostavlja izpostavljanje življenjski nevarnosti pri prečkanju meja in potovanju do željene destinacije), na ta način omogoča popolno razčlovečenje osebe, ki se jo tretira kot zločinca, brez da bi le ta storila kakršen koli prekršek razen tega da rešuje svoje življenje;

– osnovne terminologije (migrant_ka, begunec_ka (oseba s priznano mednarodno ali subsidiarno zaščito), prosilec_ka za azil), konceptov (integracija, državljanstvo, suverenost) in postopkov, ki se nanašajo na migrante_ke, begunce_ke in prosilce_ke za azil, vključujoč oris njihovega življenja v Sloveniji (dostop do izobraževanja, dela, stanovanja, zdravstva …) ter predstavitev uradnih podatkih o številu migrantov_k, beguncev_k in prosilcev_k za azil in njihovem položaju.

Brezplačne delavnice dopolnjujejo uradni izobraževalni proces, dijakinjam_om pa omogočajo tudi neposreden stik z migrant_kami, begunci_kami, prosilci_kami za azil, ki s svojimi intervencijami na delavnici (pripovedovanje osebne zgodbe, analiza “migrantske krize” ter osebne izkušnje bivanja v Sloveniji) pripomorejo k rahljanju stereotipov, strahu in sovraštva. Neposreden stik je pomemben tudi zato, ker spodbuja sočutje, solidarnost in strpnost. Pomemben cilj delavnic je demistificirati pojem migracij kot nekaj slabega, umazanega, strašljivega (diskurz, ki ga za potrebe političnih elit spodbujajo množični mediji in nekateri posameznici_ke na pozicijah moči) in se ga razume kompleksno, kot pojav, ki je sestavni del tega sveta.

Metode, ki jih uporabljamo vključujejo frontalni pouk, delo v parih in skupinah, diskusije, igre vlog, živo knjižnico, oglede filmov in video-spotov z diskusijami, “igro privilegijev” ter igro “lokalno je globalno”.

Če vas izvedba delavnic zanima ali bi želeli pridobiti več informacij, kontaktirajte Lano Zdravković na lana.zdravkovic@mirovni-institut.si ali jih pokličite na telefonsko številko: +386 1 234 77 20.


 

Izvedbo delavnic omogoča Projekt Bridge 47, ki ga ooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

Translate »