Slovenska karitas je v sodelovanju s Karitas v Bosni in Hercegovini julija 2016 zaključila projekt, v okviru katerega je bilo 1635 otrok deležnih psihosocialne pomoči, 2067 žensk pa usposabljanj, s pomočjo katerih se bodo lažje soočale z vsakodnevnimi težavami in lažje našle zaposlitev.

Projekt “Psihosocialna pomoč otrokom in opolnomočenje žensk v Bosni in Hercegovini” je nastal na podlagi potreb prebivalstva, ki se zaradi geopolitičnih in etičnih sprememb ter šibkega gospodarstva v zadnjih letih sooča s travmami in brezposelnostjo. Na območjih, kjer je projekt potekal, tretjina ljudi živi pod pragom revščine, pri čemer so še posebej prizadete ženske in otroci. Glavni namen projekta je bil pomagati ranljivim skupinam otrok in usposobiti ženske, ki se soočajo z revščino ter socialno stisko, da bodo laže reševale in preprečevale svoje težave ter bodo bolj uspešne pri iskanju zaposlitve. Da bi v okviru projekta dosegli te cilje, so s pomočjo 3 strokovnih sodelavk in 15 prostovoljk Škofijskih karitas v Sarajevu, Banja Luki in Mostarju, potekala vsakodnevna individualna svetovanja ter družinske ali skupinske terapije/svetovanja glede na potrebe, na mesečni ravni pa delavnice za otroke in za ženske.

V okviru celotnega projekta je bilo izvedenih tudi 75 delavnic za skupaj 991 otrok in mladih, ki so ob pomoči prostovoljcev preko pogovorov in interaktivnih iger spoznavali različne teme, kot so vrednote, ekologija, medvrstniško nasilje ter ustvarjali različne izdelke.

Projekt je iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več o projektu.

Translate »