V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori kulturnim akterjem v Maliju, da prepoznajo in predlagajo rešitve za učinkovitejše upravljanje in razvoj.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije in organi javnega sektorja iz držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II, Malija ter drugih držav upravičenk do razvojne pomoči, kot jih opredeljuje seznam OECD/DAC. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Malija.

Rok za prijavo: 28. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »