V okviru tematskega programa organizacije civilne družbe in lokalni organi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI – sklop 1) ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR – sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja trajnostnega razvoja, dobrega vodenja, človekovih pravic ter demokracije v Čilu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz Čila, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta EIDHR ter instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Rok za prijavo: 5. avgust 2021

Vir: CNVOS

Translate »