V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR (sklop 1) in tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (sklop 2) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju:

  • spodbujanja enakosti med spoloma, krepitve pravic žensk ter preprečevanja nasilja na podlagi spola v javnem življenju in na delovnem mestu (sklop 1, EIDHR)
  • spodbujanja sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih upravljanja in razvoja na lokalni ravni (sklop 2, DCI) v Bangladešu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije. V okviru sklopa 1 ni geografskih omejitev, v okviru sklopa 1 morajo imeti prijavitelji sedež v eni od držav članic EU, držav EEA, držav upravičenk v okviru instrumenta IPA II ali držav v razvoju, ki so upravičene do razvojne pomoči.

Rok za prijavo: 16. maj 2021

Vir: CNVOS

Translate »