Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

CONCORD izvaja anketo glede programiranja sredstev za partnerske države in vabi, da jo izpolnite. Z objavo večletnih indikativnih programov (2021-2027) se končuje programska faza Global Europe-NDICI (2020-2021). Načrtovanje programov mora biti vključujoč proces, ki...
Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030

Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030

Concord Europe je objavil poročilo z naslovom “Preizkus integritete EU pri uresničevanju Agende 2030. V njem so predstavljeni obstoječi mehanizmi skladnosti politik za trajnostni razvoj na Švedskem, v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji, na Nizozemskem, v...
Za podporo socialnemu gospodarstvu izven EU

Za podporo socialnemu gospodarstvu izven EU

Delovna skupina za neenakosti in trajnostno gospodarstvo v Concorde Europe je oblikovala stališče o povezovanju akcijskega načrta za socialno gospodarstvo (SEAP) in partnerstvu enakih. Če želi Evropska komisija resno zgraditi “partnerstvo enakih”, mora...
Translate »