CONCORD izvaja anketo glede programiranja sredstev za partnerske države in vabi, da jo izpolnite.

Z objavo večletnih indikativnih programov (2021-2027) se končuje programska faza Global Europe-NDICI (2020-2021). Načrtovanje programov mora biti vključujoč proces, ki vključuje obsežna in pregledna posvetovanja z različnimi deležniki v državah – vključno s civilno družbo. Čeprav lahko delegacije EU same izberejo, kako najustrezneje voditi ta posvetovanja, nevladne organizacije zahtevamo spoštovanje nekaterih standardov kakovosti, da se omogoči smiselno sodelovanje organizacij civilne družbe.

S tem namenom je CONCORD-ova skupina FFSD NDICI za načrtovanje programov začela izvajati raziskavo, da bi ocenila izkušnje civilne družbe s kakovostjo in vključenostjo posvetovanj Evropske unije v obdobju 2020-2021 v okviru načrtovanja sredstev delegacij EU v obdobju 2021-2027 (postopek načrtovanja programov Global Europe-NDICI). V raziskavi bodo zbrana ključna priporočila za prihodnja posvetovanja in bo podlaga za zagovorniške dejavnosti do Evropske unije na različnih ravneh (sedež in delegacije EU). Anketa je na voljo v angleškem, francoskem in španskem jeziku. Prosimo vas, da anketo izpolnite in jo posredujete svojim partnerjem.

Translate »