Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

CONCORD izvaja anketo glede programiranja sredstev za partnerske države in vabi, da jo izpolnite. Z objavo večletnih indikativnih programov (2021-2027) se končuje programska faza Global Europe-NDICI (2020-2021). Načrtovanje programov mora biti vključujoč proces, ki...
Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

Sodelujte v anketi za projekt Onkraj mehurčka

Za potrebe projekta Onkraj mehurčka, ki je bil izbran na razpisu za sofinanciranje s strani Sloge, vas Humanitas vabi, da odgovorite na kratki vprašanji: S katerimi temami globalnega učenja se najbolj osredotočeno ukvarjate? Na katerih šolah ste izvajali aktivnosti...
Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

Sodelujte v CONCORDovi anketi o omejitvenih ukrepih EU

CONCORD želi ozavestiti prejemnike sredstev Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja o omejevalnih ukrepih EU. Zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, so se odločili pripraviti spletno anketo o vplivih omejevalnih...
Concordova anketa o programiranju sredstev za partnerske države

Anketa: Stališča do hrane ter ravnanje s hrano v gospodinjstvih

Vabljeni k sodelovanju v anketi o stališčih do hrane ter ravnanju s hrano v vašem gospodinjstvu.    Rezultati ankete bodo raziskovalkama dr. Romani Zidar in prof. dr. Vesni Leskošek omogočili boljše razumevanje tega, kako v gospodinjstvih načrtujemo nakup, kupujemo,...
ZN vabijo k izpolnitvi kratke ankete

ZN vabijo k izpolnitvi kratke ankete

V letošnjem letu Organizacija Združenih narodov obeležuje 75 let, v času enega največjih zdravstvenih izzivov v zadnjih desetletjih. ZN se sprašujejo, kako vidimo dogajanje: nas bo epidemija povezala ali povečala nezaupanje in razlike med ljudmi. Zato vas vabijo k...
Translate »