Prispevki

Sodelujte v CONCORDovi anketi o omejitvenih ukrepih EU

CONCORD želi ozavestiti prejemnike sredstev Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja o omejevalnih ukrepih EU. Zaradi številnih izzivov, s katerimi se soočajo nevladne organizacije, so se odločili pripraviti spletno anketo o vplivih omejevalnih ukrepov EU na članice CONCORD.

Namen te raziskave je oceniti razumevanje, skladnost in pomisleke glede omejevalnih ukrepov EU med upravičenci do razvojnih sredstev EU. Identitete udeležencev raziskave ne bodo razkrite financerju, čeprav se za lažjo analizo podatkov zahteva ime organizacije. Podatki v anketi bodo:

  • potrdili, ali režim omejevalnih ukrepov EU predstavlja izziv za izvajanje razvojnih programov in s tem prispeva k nadaljnjemu krčenju civilnega prostora v partnerskih državah EU;
  • podprli zagovorništvo pred Evropsko komisijo in drugimi subjekti EU v zvezi z zahtevo po ugodnejši razlagi zahteve EU glede omejevalnih ukrepov za organizacije civilne družbe, ki izvajajo razvojne programe ali programe povezav, ki jih v dolgotrajnih krizah financira GD INTPA ali GD NEAR.

Omejevalni ukrepi (sankcije) EU so politično orodje v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP). Sankcije EU med drugim veljajo za subjekte, ustanovljene po zakonodaji države članice EU, vključno z organizacijami civilne družbe, ki morajo zagotoviti, da se sredstva EU ne preusmerjajo prejemnikom, za katere veljajo EU sankcije. Posebna določba v zvezi z izpolnjevanjem omejevalnih ukrepov je del splošnih pogojev za financiranje razvojnega sodelovanja EU. Upravičenci do nepovratnih sredstev morajo zagotoviti, da podizvajalci, fizične osebe, vključno z udeleženci delavnic in / ali izobraževanj, in prejemniki ne bodo nudili finančne podpore tretjim osebam, ki so na seznamih omejevalnih ukrepov EU.

Več informacij o omejevalnih ukrepih dobite v tem dokumentu.

Naprošamo vas, da anketo izpolnite v imenu svoje organizacije tako, tako da se povežete s partnerskimi organizacijami. Mednarodno delujoče nevladne organizacije, ki so sestavljene kot mreža, se lahko odločijo, da predložijo en odgovor, ki združuje odgovore vseh njihovih članov, če iz njihove strukture izhaja tesna usklajenost procesov in operacij. Nacionalne platforme nevladnih organizacij pa naj na anketo odgovorijo brez posvetovanja s članicami.

Anketa vam bo vzela približno 15 minut, rok za oddajo odgovorov pa je 7. maj 2021.

Anketa: Stališča do hrane ter ravnanje s hrano v gospodinjstvih

Vabljeni k sodelovanju v anketi o stališčih do hrane ter ravnanju s hrano v vašem gospodinjstvu. 
 
Rezultati ankete bodo raziskovalkama dr. Romani Zidar in prof. dr. Vesni Leskošek omogočili boljše razumevanje tega, kako v gospodinjstvih načrtujemo nakup, kupujemo, pripravljamo hrano in kako ravnamo z ostanki hrane –  jo odvržemo med odpadke, kompostiramo ali z njimi hranimo živali. Anketa je odprta do 30. maja 2021.

Anketa programa DEAR: Evropsko komisijo zanimajo vaše ideje o prihodnosti programa DEAR

Kako lahko Evropska komisija najbolje spodbuja ozaveščanje in razumevanje globalnih razvojnih vprašanj in dejavno sodelovanje ljudi? Beri dalje

ZN vabijo k izpolnitvi kratke ankete

V letošnjem letu Organizacija Združenih narodov obeležuje 75 let, v času enega največjih zdravstvenih izzivov v zadnjih desetletjih. Beri dalje

Dovoljena in prepovedana zasebnost ali o intimnih odnosih v karanteni

Ukrepi namenjeni preprečevanju širjenja korona virusa niso posegli le v ekonomsko, kulturno in javno življenje. Močno so vplivali tudi na zasebna in intimna življenja ljudi. Na Mirovnem inštitutu so se odločili te vplive raziskati, zato vabijo k izpolnjevanju ankete o spremembah intimnega, prijateljskega in partnerskega življenja v času trajanja epidemije korona virusa od 13. marca do 15. maja 2000. 
Beri dalje

Slovenska filantropija pripravila analizo in priporočila za upoštevanje Zakona o prostovoljstvu in Strategije razvoja prostovoljstva

Slovenska filantropija je glede na anketo med nevladnimi organizacijami, ki se prijavljajo na razpise ministrstev, opravila analizo in pripravila priporočila glede upoštevanja Zakona o prostovoljstvu in Strategije razvoja prostovoljstva.

Beri dalje

Anketa o dojemanju nekaterih vidikov delovnega okolja

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) vabi k izpolnjevanju ankete o nekaterih vidikih delovnih okolij. Anketa, ki vam bo vzela med 5 in 10 minutami bo odprta do 10. junija 2019.

Beri dalje

SDG Watch Europe objavil anketo o globalnih ciljih

SDG Watch Europe vabi k izpolnjevanju ankete o implementaciji ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 na lokalni in regionalni ravni. Anketa bo odprta do 22. februarja 2019.

Beri dalje

Sodelujte v spletni anketi na temo komunikacije med migranti in državljani sprejemne države

Izobraževalni center Geoss d.o.o., Litija anketo na temo Komunikacija med migranti in državljani sprejemne države, ki se bo izpolnjevala v vseh sodelujočih državah in bo omogočila primerjavo stanja po državah.   Beri dalje

Spletna anketa o sprejemnem sistemu migrantov v Sloveniji

Izobraževalni center Geoss d.o.o. skupaj z organizacijami iz Italije, Portugalske in Hrvaške sodeluje v mednarodnem projektu ISLA – Integrated approaches to sharing knowledge on Social inclusion systems of migrants and the role of EU Local Authorities, ki je financiran iz programa Evropa za državljane. S sodelovanjem v kratki spletni anketi boste pripomogli k iskanju novih inovativnih rešitev na področju sprejema migrantov v države članice EU in primerjavi ukrepov med sodelujočimi državami. Beri dalje