Slovenska filantropija je glede na anketo med nevladnimi organizacijami, ki se prijavljajo na razpise ministrstev, opravila analizo in pripravila priporočila glede upoštevanja Zakona o prostovoljstvu in Strategije razvoja prostovoljstva.

“Maja 2018 je stopila v veljavo Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Prostovoljstvo prispeva k večji solidarnosti, povezovanju in vključenosti, spodbujanju aktivnega prebivalstva ter blaženju socialnih stisk, zato naj bi država spodbujala razvoj kakovostnega in organiziranega prostovoljstva, kar v času nenehnih družbenih sprememb omogoča lažje spoprijemanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni ter v mednarodnem prostoru.

V Strategiji so določeni nekateri skupni cilji na področju prostovoljstva, ki naj bi jih dosegli do leta 2023, in sicer:

  • promoviranje organiziranega prostovoljstva in mentorstva;
  • spodbujanje prostovoljstva preko javnih razpisov;
  • spodbujanje in promocija vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (AJPES);
  • sprejetje ukrepov za kakovostno delo mentorjev prostovoljcev na vseh področjih, predvsem  sofinanciranje zaposlovanja mentorjev/koordinatorjev  prostovoljcev;
  • sodelovanje in sklepanje partnerstev med prostovoljskimi organizacijami in javnimi zavodi.

Besedilo Strategije je dostopno na povezavi.

Na Slovenski filantropiji smo se v letu 2019 odločili, da preverimo, v kakšni meri posamezna ministrstva upoštevajo v Strategiji postavljene cilje. Izpeljali smo anketo med nevladnimi organizacijami, ki se na razpise prijavljajo, na izbranih področjih pa smo pregledali javno objavljene razpise posamičnih ministrstev in preverili, ali sledijo usmeritvam. Ugotovitve raziskave in ocene izvajanja Strategije in Zakona o prostovoljstvu na posameznih ministrstvih najdete tukaj, skupaj z našimi ugotovitvami v zvezi z objavljenimi razpisi in priporočili za še bolj dosledno izvajanje Strategije in določil Zakona o prostovoljstvu. Ugotovitve raziskave skupaj z analizo in priporočili smo poslali tudi posameznim ministrstvom.

Prostovoljstvo vpliva na kakovost življenja v lokalni skupnosti, podpora organizacijam pa je v največji meri odvisna od tega, koliko občinski sveti in župani prepoznavajo vlogo, pomen in moč prostovoljstva. Zato vas pozivamo, da na izvajanje Strategije opozorite tudi svoje lokalne skupnosti.”

Vir: Slovenska filantropija

Translate »