Kako lahko Evropska komisija najbolje spodbuja ozaveščanje in razumevanje globalnih razvojnih vprašanj in dejavno sodelovanje ljudi?

Ekipo programa DEAR zanimajo vaša mnenja in ideje. Anketa je sestavljena iz odprtih vprašanj in se nanašajo na cilje in vprašanja o prihodnosti programa DEAR, izboljšavah, notranji skladnosti in splošnemu učinku programa ter projektov, zbiranja informacij o rezultatih in učinkih programa, vlogi različnih deležnikov in o predlogih za novo ime programa.

Povezava do ankete, ki bo odprta do 11. decembra 2020.

Translate »