Ukrepi namenjeni preprečevanju širjenja korona virusa niso posegli le v ekonomsko, kulturno in javno življenje. Močno so vplivali tudi na zasebna in intimna življenja ljudi. Na Mirovnem inštitutu so se odločili te vplive raziskati, zato vabijo k izpolnjevanju ankete o spremembah intimnega, prijateljskega in partnerskega življenja v času trajanja epidemije korona virusa od 13. marca do 15. maja 2000. 

Število ljudi, ki so med epidemijo potencialno doživljali intimno in čustveno deprivacijo, ni majhno, saj v Sloveniji v enočlanskih gospodinjstvih živi vsaj 269.898 oseb, razen tega ljudje, ki imajo partnerja zunaj svojega gospodinjstva, živijo tudi v veččlanskih gospodinjstvih. Ti se v času ukrepov niso smeli skupaj družiti in gibati.  Mirovni inštitut se je odločil raziskati, kako je to vplivalo na življenja ljudi.

Anketa.

Zapis Mirovnega inštituta.

Translate »