Vabljeni k sodelovanju v anketi o stališčih do hrane ter ravnanju s hrano v vašem gospodinjstvu. 
 
Rezultati ankete bodo raziskovalkama dr. Romani Zidar in prof. dr. Vesni Leskošek omogočili boljše razumevanje tega, kako v gospodinjstvih načrtujemo nakup, kupujemo, pripravljamo hrano in kako ravnamo z ostanki hrane –  jo odvržemo med odpadke, kompostiramo ali z njimi hranimo živali. Anketa je odprta do 30. maja 2021.
Translate »