Evropska unija pristopila k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope

Evropska unija pristopila k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope

V prizadevanjih, da se ustavi nasilje nad ženskami, je Evropska unija pristopila k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope. Ta konvencija je celovit pravni okvir, namenjen zaščiti žensk pred vsemi oblikami nasilja ter preprečevanju, pregonu in odpravi nasilja nad ženskami...